Valašský šindel

Šindel je jednou z tradičních střešních krytin lidových staveb. Jedná se o dřevěný šindel břitvovitého tvaru. Tloušťka je asi 2,2 cm. Jedna strana je opatřena drážkou a na druhé straně je péro.

Šindel štípaný má až trojnásobnou životnost než šindel řezaný a větší pevnost než vyrobený z prkna, protože při řezání prken se poruší vlákna dřeva.

Pro dlouhou životnost šindele je nezbytná jeho povrchová údržba, kdy je nutné opakovat nátěry v periodě cca 5 - 8 let. O trvanlivosti a odolnosti materiálu jasně vypovídá skutečnost, že jsou s ním obkládány dodnes stavby v drsných horských podmínkách, kde beton selhává.

Výhoda šindele vyrobeného z modřínového dřeva spočívá v tom, že jej není třeba ošetřovat nátěrem.

Jeden čtvereční metr šindelové krytiny váží podle způsobu pokládání cca 30 kg. Používá se jednoduché nebo dvojité krytí. U dvojitého krytí se šindele pokládají tak, že následující překrývá větší polovinu předchozího, čímž ve všech místech je alespoň dvojitá vrstva, která lépe odolává průniku vody (zejména první déšť po delším suchu, kdy se dřevo stáhne a mezi břitem a drážkou vzniknou drobné spáry). Životnost může být při kvalitním položení a vhodné údržbě až 60 let.

Zdroj: wikipedia